Heemtuin de Heide

Ten Oosten van Doetinchem

Ten Oosten van Doetinchem zie je op oude topografische kaarten gebiedsnamen als “De Voorst”, “Nieuw Bartels”, “Beks” en “De Heide”. De historische boerderijen in dit gebied dragen dan ook de betreffende namen van deze gebieden. Zo ook boerderij “de Heide”

Heemtuin de Heide is zo’n 2,5 hectaren groot. In het voorjaar van 1995 hebben de huidige bewoners samen met Ronald Langendoen van de gemeente Doetinchem een plan gemaakt voor de aanleg van diverse landschapselementen met als doel het typische Achterhoekse coulisselandschap te behouden en te herstellen.
Er werd een hoogstamboomgaard, bos, meidoornhagen, laanbomen, solitaire bomen en houtsingels gepoot er werden poelen gegraven en sloten verbreed. Ook werden alle exotische bomen en struiken verwijderd.