Kerkuilen

6 jongen Kerkuilen in 2019
In 2019 waren er maar liefst zes jongen. Het ringen en registreren is ieder jaar weer een klein feestje. Ook dit jaar was er veel belangstelling.

Kerkuil heeft plekje boven in de schuur.
Boven in de schuur heeft de Kerkuilengroep Achterhoek-Liemers een Broedkast opgehangen. Het is iedere keer weer heel spannend of en hoeveel jongen er in de uilenkast zitten. Dick Langwerden van de Kerkuilemgroep registreert en ringt de jongen. In 2019 zaten er maar liefst zes jongen in de uilenkast. Het aantal jongen is afhankelijk van het aantal muizen in hun territorium. 2019 was een heel goed muizenjaar. Dat mag dan ook wel want er staan op een nacht heel

wat muizen op het menu. Een paar met zes jongen eet per nacht 54 muizen. Om de muizenstand op pijl te houden zorgt Heemtuin de Heide dat de biotoop voor veldmuizen optimaal is, zo zijn er veel hazelaars aangepoot die flink wat hazelnoten produceren en ook laten wij een deel van de bonte en tamme kastanjes liggen, hier zijn veldmuizen dol op.