Poelen

Er zijn op Heemtuin de Heide twee poelen die met elkaar zijn verbonden met een greppel.
Water van de omliggende agrarische gronden komt eerst in de greppel en daarna pas in de poel, de greppel dient als een soort filter voor het water. Daarnaast stijgt en daalt het water in de poel gelijk met de grondwaterstand. In droge zomers komen de poelen droog te staan.