Heemtuin de Heide

De Tuin

Ten Oosten van Doetinchem zie je op oude topografische kaarten gebiedsnamen als “De Voorst”, “Nieuw Bartels”, “Beks” en “De Heide”. De historische boerderijen in dit gebied dragen dan ook de betreffende namen van deze gebieden. Zo ook boerderij “de Heide”

Heemtuin de Heide is zo’n 2,5 hectaren groot. In het voorjaar van 1995 hebben de huidige bewoners samen met Ronald Langendoen van de gemeente Doetinchem een plan gemaakt voor de aanleg van diverse landschapselementen met als doel het typische Achterhoekse coulisselandschap te behouden en te herstellen.
Er werd een hoogstamboomgaard, bos, meidoornhagen, laanbomen, solitaire bomen en houtsingels gepoot er werden poelen gegraven en sloten verbreed. Ook werden alle exotische bomen en struiken verwijderdt

Tijd voor Biodiversiteit

Inmiddels is het coulisselandschap in en om de Heemtuin de Heide “volwassen”. En is het tijd voor de volgende fase; Ruim 2800 vierkante meter werd ingezaaid met biologisch zaad van zo’n 50 inheemse, deels beschermde, bloemen,en planten, met als doel het in stand houden van deze prachtige en waardevolle soorten maar ook om de fauna een handje te helpen.
Zo trekken de bloeiende bloemen tal van vlinders, en insecten aan en smullen de reeën en hazen van de klaver, wilde grassen en wilde pastinaak en wortel.

Poelen

Er zijn op Heemtuin de Heide twee poelen die met elkaar zijn verbonden met een greppel.
Water van de omliggende agrarische gronden komt eerst in de greppel en daarna pas in de poel, de greppel dient als een soort filter voor het water. Daarnaast stijgt en daalt het water in de poel gelijk met de grondwaterstand. In droge zomers komen de poelen droog te staan

Kikkers en Salamanders

Direct na aanleg van de poelen werd de boomkikker gesignaleerd en het jaar daarop de kamsalamander. Sinds 1998 zijn er bijna jaarlijks boomkikkers waargenomen.

Vogels spotten

Heemtuin de Heide is de ideale plek om vogels te spotten. Enkele vogels die regelmatig verblijven en broeden in de Heemtuin zijn; Huis- en Heggenmussen, Gele- en grijze kwikstaart, Boomklever, Puttertjes, Mezen, Vinken, Merels, Eksters, Vlaamse gaaien, Groene Specht, Grote bonte Specht, Ijsvogel, Fazanten, Geelgors, Goudvink, Steenuil en Kerkuil enz,

Kerkuilen

Sinds 2010 is de Kerkuilenkast de kraamkamer van gemiddeld drie jonge Kerkuilen. De Kerkuilen-werkgroep Achterhoek-Liemers komt de Kerkuilenkast regelmatig inspecteren en registreert en ringt dan ook de jongen. Dit jaar zijn er maar liefst 6 jongen kerkuilen geringd.
Dit ringen en registreren vindt meestal half mei plaats, de jongen zijn dan nog net niet uitgevlogen.
Er is altijd veel belangstelling voor het ringen, mocht u hier bij willen zijn stuur dan even een mailtje, wij nodigen u dan graag uit.

Steenuiltjes

Sinds een jaar is er in de hoogstamboomgaard ook een steenuilen-kast opgehangen. Kennelijk heerst er onder Steenuilen ook een grote woningnood, de kast was snel bezet door een steenuil. Kijken of er snel een partner bij komt.

Boeren Zwaluw

Wat ooit begon in de schuur met een nest is inmiddels uitgegroeid tot maar liefst 18 nesten. Vanaf ongeveer 1 mei tot 1 september is de schuur hun domein, De achterdeur laat ik open zodat ze ongehinderd in en uit kunnen vliegen. Dankbaar maken ze gebruik van de modder uit de poelen waar ze hun nest mee bouwen. In de naastgelegen wei lopen ieder jaar een paar koeien, de koeienvlaaien hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht op vliegen die weer als smakelijk hapje dienen voor de talloze Boerenzwaluwen.

Reeën

De akkerranden en bosjes zijn het domein van enkele reeën en hun kalfjes. Ze lessen hun dorst in de poelen en knabbelen aan de wilgenscheuten. Mits uit de wind zijn ze vrij dicht te benaderen.
 

Vossen

Sinds een jaar heeft er een vos zich gevestigd in de Heemtuin de Heide. Ze of hij heeft het hol gegraven in een heuvel bij de poel. Of we hier blij mee moeten zijn moet nog blijken. Wordt vervolgd.

Bezoek Heemtuin de Heide

Het mogelijk om Heem tuin de Heide te bezoeken voor personen en groepen. ( Let op! Heemtuin de Heide is niet vrij toegankelijk) Dit kan alleen op afspraak

Graag vooraf een afspraak maken bij ad@markt15bv.nl

Exposities

Tijdens de opendagen vinden er in de Heemtuin de Heide exposities plaats van lokale kunstenaars.
Meer informatie over deze exposities kunt u terugvinden in onze agenda

Genieten van wat lekkers

Tijdens de speciale opendagen kunt u genieten van verse koffie, thee of een beker biologisch Natuurboeren Roomijs.